KAJ STORITI KO DOBIŠ KAZEN ZA PREKRŠEK

kazen za prekršek

Kazen za prekršek

Trenutek nepazljivosti, nepozornosti ali pa zavestno kršenje predpisov in zelo hitro vas lahko doleti kazen za prekršek. Takoj se nam porajajo vprašanja. Kakšne so možnosti? Je možno sploh ugovarjati? Morda odplačilo na obroke? Kaj storiti če sploh nismo mi storili prekrška in kaj storiti, če smo socialno ogroženi.

 

Običajno je najbolje, da kazen poravnamo takoj. To je v osmih ali šestnajstih dneh po storjenem prekršku, tako bomo namreč plačali le polovično kazen namesto celotne.

V primeru, da ste kazen prejeli neupravičeno, lahko vložite zahtevo za sodno varstvo oziroma ugovor. Postopek kako to storite se razlikuje glede na to, ali vam prekrškovni organ izda plačilni nalog oziroma odločbo. Zavedati se morate da v primeru, da je zahteva oziroma ugovor zavrnjen izgubite možnost plačila polovične kazni, tako da riskirate.

Pogosti so primeri, ko denimo naš avtomobil vozi druga oseba in takrat stori prekršek, za katerega kot lastnik kazen prejmemo mi.  V tem primeru je potrebno podati zahtevo za sodno varstvo oziroma ugovor, v katerem je potrebno izjaviti, da niste vozili vozila in da ga je uporabljala druga oseba. Predložite tudi dokaze, da vozila takrat niste uporabljali. V poštev vam lahko pride izjava delodajalca, da ste bili takrat na delovnem mestu. Priložite posnetke nadzornih kamer, fotografije in čim več dokazov iz vašega dela. Če organ ugotovi, kdo je dejansko storil prekršek, dobi kazen ta oseba, ki pa ima prav tako možnost ugovora oziroma polovično plačilo kazni.

Kazen za prekršek lahko plačate tudi na obroke, vkolikor je višina kazni vsaj 120 €. Toda v tem primeru je potrebno plačati celotno kazen in ne polovičke. V pisni obliki morate do izteka roka za plačilo globe prekrškovnemu organu predlagati obročno plačilo globe. V primeru, da obročno odplačilo odobrijo, sodišče izda sklep, v katerem je določeno število mesečnih obrokov, to je največ 12 in način odplačila. Če zamudite s plačilom posameznega obroka, z dnem zamude zapadejo v plačilo še vsi do takrat neplačani obroki.

V primeru, da bi vas plačilo kazni socialno ogrozilo lahko predlagate, da se plačilo kazni nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.